Đăng ký thành viên của hoctoan.net

Quý khách Cần khai chính xác email và số điện thoại. Khi nhận được bản đăng ký này, hoctoan.net sẽ gửi e-mail xác nhận e-mail của quý khách là đúng. Vì vậy Trong vòng 24 giờ sau khi đăng ký Quý khách cần mở email xác nhận để hoàn tất việc đăng ký