Hướng dẫn học toán tại hoctoan.net

1/ Học toán cấp 3

- Học sinh cấp 3 xem tổng hợp lý thuyết toán cấp 3 tại thực đơn Chương trình MIỄN PHÍ

- Học sinh cấp 3 xem đề toán cấp 3 tại thực đơn Chương trình MIỄN PHÍ

- Học sinh cấp 3 đăng ký và trả phí làm thành viên để nhận được đáp số và hướng dẫn cho các đề toán cấp 3 có trong thực đơn Chương trình.

- Học sinh cấp 3 trả phí (ngoài phí làm thành viên) để nhận được bài giải hoàn chỉnh cho các đề toán cấp 3 có trong thực đơn Chương trình.

2/ Gia sư môn toán cho học sinh cấp 2-3:

- Học sinh cấp 2-3 đăng ký và trả phí làm thành viên để được gia sư qua mạng

- Học sinh cấp 2-3 xem tổng hợp lý thuyết toán cấp 2: lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 tại thực đơn Chương trình MIỄN PHÍ

- Gia sư (qua mạng) 4 nội dung sau:

+ Gia sư Chấm bài: Học sinh gửi đề và bài làm, chúng tôi chấm đúng - sai, chỉ ra lỗi và hướng dẫn làm đúng.

+ Gia sư Giảng bài: Học sinh gửi đề chưa làm được, chúng tôi hướng dẫn cách làm và đáp số. Học sinh tự làm và chúng tôi kiểm tra đến khi hiểu bài.

+ Gia sư Giao bài: Ra đề tương tự những bài mà học sinh chưa nắm vững hoặc ra đề theo yêu cầu để học sinh luyện tập cho thuần thục.

+ Gia sư Ôn thi: Ôn luyện thi vào cấp 2 (vào lớp 6), vào cấp 3 (vào lớp 10): Ôn luyện thi theo đề minh họa của từng trường cụ thể.

3/ Hướng dẫn trả phí và quyền lợi thành viên xem tại thực đơn Đăng ký